Chuyên mục: Giới thiệu khoa
1979576_856338627713172_5058474664116519885_n

GIỚI THIỆU CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO KHOA DU LỊCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

GIỚI THIỆU CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO KHOA DU LỊCH I. TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 1. Ngành Hướng dẫn du lịch: 1.1. Mục tiêu đào tạo – Nội dung đào tạo: Chương trình đào tạo ngành HDDL cung cấp cho học sinh các khối kiến thức như: Cơ sở Văn hóa Việt Nam, Phong tục tập […]

Xem tiếp