Chuyên mục: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
gs-chau

GS Ngô Bảo Châu: 3 trụ cột phát triển giáo dục đại học Việt Nam

“Nghiên cứu chiến lược và lộ trình phát triển giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2020-2035” do Bộ GD-ĐT khởi xướng thực hiện. GS Ngô Bảo Châu là người đứng đầu nhóm tư vấn của Bộ GD-ĐT với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước (Nghiên cứu thực hiện […]

Xem tiếp