Tuyển sinh năm 2018 của Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức có gì mới?

03
08
'18

Dự kiến mở thêm nhiều ngành học mới ở trình độ cao đẳng, giảm một số ngành học ở trình độ trung cấp, điều chỉnh đối tượng tuyển sinh trình độ trung cấp ở một số ngành ngôn ngữ, tăng cường tuyển sinh đối tượng tốt nghiệp THCS ở trình độ trung cấp – là những điểm mới cho mùa tuyển sinh năm 2018 của Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Năm 2018 này, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức dự kiến mở thêm một số ngành học mới, bao gồm các ngành: Chế tạo thiết bị cơ khí, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng, Kinh doanh thương mại, Logistic, Tài chính – Ngân hàng  Tiếng Nhật. Với việc bổ sung thêm 09 ngành mới, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức sẽ có tổng cộng 23 ngành đào tạo ở trình độ cao đẳng trong năm 2018. Sự đa dạng về ngành học sẽ giúp người học dễ dàng có được sự lựa chọn phù hợp nhất với định hướng nghề nghiệp của bản thân, đồng thời, ngành học có xu hướng chuyên biệt, tập trung vào từng “nghề” cụ thể, đưa người học tiệm cận hơn với công việc thực tế mà người học hướng đến trong tương lai.

Sinh viên ngành nhà hàng - Khoa du lịch trong giờ thực hành tại trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức

(Trung tâm Truyền thông & Tư vấn tuyển sinh)

Từ khóa:

Mạng xã hội