TIN TỨC - SỰ KIỆN

5 mô hình phát triển du lịch bền vững trên thế giới

Các quốc gia, doanh nghiệp đang nỗ lực giảm thiểu tác động của khách du lịch đến môi trường để phát triển du lịch bền vững.

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), khái niệm du lịch bền vững được hiểu là: Bảo tồn tài nguyên môi trường và đa dạng sinh học; Tôn [...]

Xem tất cả tin tức

Doanh nghiệp hợp tác và tiếp nhận thực tập

Mạng xã hội