03
Tháng 08

Nhiều thay đổi trong đào tạo ngành du lịch

Trước tình trạng 'khát' nhân lực ngành du lịch có trình độ đại học đáp ứng yêu cầu hội nhập[...]

03
Tháng 08

Thiếu trầm trọng nhân lực ngành du lịch

Không chỉ khan hiếm hướng dẫn viên du lịch mà cả nhân lực phục vụ cho lĩnh vực nhà[...]

06
Tháng 07

Những thành công lớn của ngành nhà hàng – khách sạn Việt Nam 2017

Đón đầu những cơ hội mang lại từ Du lịch, Ẩm thực nói riêng và Kinh tế nói chung, ngành Nhà[...]

Mạng xã hội