Văn phòng Khoa
Địa chỉ

KHOA DU LỊCH

Địa chỉ: 53 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP.HCM - Phòng  A110A

Điện thoại: 028 221 98 687 (Nội bộ: 409)

Email: khoadulich@tdc.edu.vn  

Liên hệ
Với chúng tôi