Chương trình khung bậc CĐ Khóa16,17,18

17
05
'18

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG K16- Ngành Quản trị dịch vụ du lịch  và lữ hành -  Bậc Cao đẳng (3 năm)

/img_data/files/CTK%20CD%20QTDVDL%26LH%20K%2016.doc

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG K17- Ngành Quản trị dịch vụ du lịch  và lữ hành -  Bậc Cao đẳng (2,5 năm)

/img_data/files/CT%20KHUNG%20CD%202_5%20NAM%20KHOA%202017%20-%208_6_2017-new.doc

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG K18- Ngành Quản trị dịch vụ du lịch  và lữ hành -  Bậc Cao đẳng (2,5 năm)

/img_data/files/CT%20KHUNG%20CD%202_5%20NAM%20KHOA%202017%20-%2021%2010%202017%20-%20Use.doc

Từ khóa:

Mạng xã hội