07
Tháng 05

Chương trình khung Bậc TC khóa 16,17,18

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG - Ngành Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Bậc Trung cấp

1/ Hệ 2 năm K16, K17,[...]

13
Tháng 04

Chương trình khung Bậc CĐ khóa 18

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG - Ngành quản trị khách sạn - Bậc Cao đẳng (2,5 năm)

[...]

13
Tháng 04

Chương trình khung Bậc CĐ khóa 18

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG - Ngành Quản trị Nhà hàng - Bậc Cao đẳng (2,5 năm)

[...]

  • 1
  • 2