Danh sách hssv tham gia chương trình gặp gỡ và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với hssv, năm học 2021-2022

12
05
'22

 

 HSSV kiểm tra danh sách dưới đây, liên hệ thầy Thành - Phòng Công tác Chính trị - HSSV để điều chỉnh, bổ sung sai sót (nếu có). Thời gian: từ nay đến 16h00 ngày 20/5/2022

HSSV xem danh sách tại đây

 

Từ khóa: