Thông báo Thu Học phí HK02 NH2021-2022 (áp dụng cho những ngành đăng ký học phần từ 04/05/2022)

12
05
'22

Thông báo Thu Học phí HK02 NH 2021-2022 áp dụng cho Khoa Cơ khí Ô tô, Cơ khí chế tạo máy, Điện - Điện tử, Công nghệ tự động, Du lịch (ngành Nhà hàng).

 HSSV xem thông báo Tại đây

 Lưu ý: những học phần sinh viên đăng ký trước ngày 04/05/2022 thì hạn đóng học phí là 29/04/2022.

Từ khóa: