Thông báo v/v nộp hồ sơ đăng ký vào Ký túc xá, HK 2 năm học 2021-2022 áp dụng cho HSSV khóa 2021

26
03
'22

 

 HSSV xem thông báo tại đây

 

Từ khóa:

Mạng xã hội