Thông báo về việc cập nhât điểm bổ sung HK02 NH2020-2021, HK03 NH2020-2021, HK01 NH2021-2022

26
03
'22

THÔNG BÁO

Phòng Quản lý Đào tạo đã cập nhật điểm bổ sung  HK02 NH2020-2021, HK03 NH2020-2021, HK01  NH2021-2022 cho những Sinh viên đã làm đơn xin nhập điểm từ ngày 11/02/2022 đến ngày 18/02/2022 theo thông báo số 09/TB-CNTĐ-TCKT của Phòng Tài chính Kế toán ngày 11/02/2022 (danh sách đính kèm).

HSSV xem danh sách TẠI ĐÂY!

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ SĐT 0986.903.344, 0792.224.988

Từ khóa:

Mạng xã hội