Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng tiền học phí, lệ phí và cập nhật điểm thi HK2, HK hè NH 2020-2021, HK01 NH2021-2022

15
02
'22

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian đóng tiền học phí, lệ phí và cập nhật điểm thi HK2, HK hè NH 2020-2021, HK01 NH2021-2022

 HSSV xem thông báo và danh sách, mẫu đơn  đính kèm

Thông báo

Danh sách HSSV đóng tiền trễ

Mẫu đơn xin nhập điểm

 

Từ khóa:

Mạng xã hội