Thông báo tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 1 học kỳ 2 năm học 2021-2022

03
06
'22

 

 HSSV xem: 

- Thông báo tại đây.

- Hướng dẫn tại đây.

 

Từ khóa:

Mạng xã hội