TDC đăng cai vòng lý thuyết hội thi "Học sinh - sinh viên giỏi nghề" - Lần 12 - năm 2020

18
09
'20
TDC đăng cai vòng thi lý thuyết Hội thi học sinh - sinh viên giỏi nghề - Lần 12 năm 2020 các bạn nhé !
Khoa du lịch năm nay tham gia hội thi với ngành Hướng dẫn du lịch với 5 thí sinh: Xuân Tư, Thùy Trang, Minh Nhật, Trung Hiếu và Mai Sao.
=> Các em cùng theo dõi và cổ vũ cho 5 sinh viên Khoa du lịch nhé!
 
 
 
 
 
 

 

Từ khóa: